Сар: 9 сар 2021

Сээрэн дунгуй

Сээрэн дунгуй мэх гэдэг нь сэнжигний барьцнаас барьж халах зуураа өрсөлдөгчийнхөө болон өөрийнхөө барьсан гарын тохой доогуур шургаж сул чөлөөтэй…