ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХҮҮХДИЙН ДУГУЙЛАНГУУД ХИЧЭЭЛЛЭХЭЭР БОЛЛОО