Монголын Үндэсний Бөхийн Холбооны бүтэц, зохион байгуулалт