Улсын наадам 1970

9-ийн давааД.а Д.ДамдинУ.а Ч.БээжинБичлэг үзэх