Улсын наадам 1991

7-гийн давааУ.з Д.Мөнх-ЭрдэнэА.а А.СүхбатБичлэг үзэх
8-ын давааД.а Х.БаянмөнхУ.з О.БалжиннямБичлэг үзэх
9-ийн давааУ.з О.БалжиннямУ.з П.СүхбатБичлэг үзэх