Улсын наадам 1998

5-ын давааД.а Х.БаянмөнхА.а Б.ГанбатБичлэг үзэх