1973 улсын наадам

9-ийн давааД.а Х.БаянмөнхУ.а П.ДагвасүрэнБичлэг үзэх