2005 Нийслэлийн өдрийн барилдаан

Танилцуулга-1Бичлэг үзэх
Барилдааны тойм-2Бичлэг үзэх
Барилдааны тойм-3Бичлэг үзэх
Барилдааны тойм-4Бичлэг үзэх
Барилдааны тойм-5Бичлэг үзэх
У.г Д.РагчааБарилдааны түүвэрБичлэг үзэх