Улсын наадам 2015

5-ын давааБарилдааны тойм Бичлэг үзэх
6-гийн давааБарилдааны тоймБичлэг үзэх
7-гийн давааБарилдааны тоймБичлэг үзэх
8, 9-ийн давааБарилдааны тоймБичлэг үзэх