Чансаа өндөр бөхчүүд 1997

Дэд зиндааБарилдааны тойм-1Бичлэг үзэх
Дэд зиндааБарилдааны тойм-2Бичлэг үзэх
Дэд зиндааУ.з Д.ЭрдэнэбатА.а Б.ГанбатБичлэг үзэх
Өвлийн тэргүүнА.а Б.ГанбатЗ.б Г.ЭлбэгБичлэг үзэх