1946 улсын наадам

8-ын давааД.а Б.ТүвдэндоржУ.н С.СамданжигмэдБичлэг үзэх