1948 улсын наадам

7-гийн давааД.а Б.ТүвдэндоржУ.а Ш.БатсуурьБичлэг үзэх