1954 улсын наадам

9-ийн давааД.а Б.ТүвдэндоржУ.з У.БадамсэрээжидБичлэг үзэх