1981 улсын наадам

9-ийн давааД.а Х.БаянмөнхДаян. а Д.ЦэрэнтогтохБичлэг үзэх