1985 улсын наадам

9-ийн давааУ.а Д.ХадбаатарУ.н Б.ГанбаатарБичлэг үзэх